Lazika Rojtsvanec/Das stürmische Leben des Lazik Rojtsvanec

(Nachdruck d. Ausg. Berlin 1929)
1. Aufl. 1974, 271 S., Kt.
ISBN: 978-3-7705-0919-5
EUR 28.90 / CHF 35.50