INDEX

In: Baroque
Free access
INDEX

Page numbers in italics refer to figures.

Abrams, M. H.328n40Adorno, Theodor W.103, 222n137Alberti, Leon Battista41De re aedificatorio29–32San Sebastiano, Mantua29–32, 31Santa Maria Novella, Florence32–35, 33, 92n9Sant’Andrea, Mantua32, 32Algardi, AlessandroMeeting of Leo I and Attila44–47, 46, 93n17Alms, Anthony214n57Alpers, Svetlana76–77, 85–87, 96n41, 96n43, 96nn45–46, 97nn54–55, 97n58Angelus Silesius (Johannes Scheffler)244–246Arcimboldo, Giuseppe275–278, 276Arend, Stefanie209n8Aristotle103, 132n8, 143, 150, 152–153Asam, Cosmas Damian17n15, 93n15Asam, Egid Quirin17n15, 42–43, 93n15Askew, Pamela204, 225n168Attila47, 94n18Baacke, Dieter152–153, 213n37Bach, Oliver220n109Baciccio (Giovanni Battista Gaulli)202Triumph of the Sacred Name of Jesus68, 69Bacon, Sir Francis4, 150–151, 212n26Baglione, Giovanni146The Emperor Leo the Armenian Assassinated in the Presence of His Mother146–149, 147, 212n19Bal, Mieke5, 16n11Barner, Wilfried15n6, 17n17, 149–150, 161, 190–194, 212n20, 222n135, 222n137, 222nn140–141Bässler, Andreas334n102, 336n125Bauer, Barbara.Mahlmann-Bauer, BarbaraBauer, Richard93n15Beil-Schickler, Gudrun330n62, 330n66, 331nn74–75Bekker, Hugo284, 287, 331n72Bellini, Giovanni79, 80Benjamin, Walter5, 15n9, 16n10, 19n25, 150, 153, 157–158, 161–162, 165, 199–201, 213n43, 215n64, 216n69, 218n86, 220n107, 221n129, 224n157, 224n163, 230, 297–299, 306–307, 309Benthien, Claudia5, 16n11, 330n64, 332n79Bergengruen, Maximilian302, 329n58, 333nn100–101Bernini, Gian Lorenzo3, 5, 17n15, 20n29, 25, 65, 101, 132n5Apollo and Daphne50, 55–56, 57, 58, 124, 179, 250Baldacchino132n5, 206Cornaro Chapel65, 95n31, 95n36, 125–126, 126, 127, 135n68, 229, 303David27, 47–56, 49, 51, 52, 53, 54, 64, 94n23, 101, 124–126, 125, 132n5, 229, 303The Ecstasy of St. Teresa125–126, 127, 135n68, 229, 245–246, 245Helicoidal Staircase, Barberini Palace, Rome41–42, 43Pluto and Proserpina50, 55–58, 59, 60, 124Sant’Andrea al Quirinale36–37, 38, 39, 41–42, 42, 93n12–13, 105–106St. Peter’s Square93n13, 206Bersani, Leo225n168Best, Thomas W.162, 165, 170–171, 211n13, 215n66, 217n77, 218n88, 218n91, 219n101Blume, Herbert328n53Blumenberg, Hans187Blunt, Anthony93n10Boccaccio, Giovanni58, 94n29Bodmer, Johann Jakob188, 221n129Bogner, Ralf Georg222n136Borgstedt, Thomas102–103, 132n13, 281, 283–286, 297, 329n59, 331n69, 331n74, 332n82, 332n87, 333nn99–100Borinski, Karl (also Carl)21nn31–32, 102–103, 111, 112, 122, 132n9, 134n40, 135nn54–55Bornscheuer, Lothar217n75, 224n154Borromini, Francesco5, 37Helicoidal Staircase, Barberini Palace, Rome41–42, 43San Carlo alle Quattro Fontane (San Carlino)33–43, 34, 35, 36, 40, 41, 44, 93n10, 93n12, 93n14, 106, 179Boucher, François250Bourdon, Sébastien74Braider, Christopher5, 11, 16n10, 19n25, 86, 224n163, 325n2, 325n5Bramante, Donato35, 41St. Peter’s Basilica29, 30Tempietto, Rome29, 30Brandi, Giacinto74Brecht, Bertolt200, 336n127Breitinger, Johann Jakob188, 221n129Brenner, Peter J.150, 154, 156, 161, 212n24Brentana, Simone74Breuer, Dieter226n175, 302, 310, 334n102, 335nn116–117, 335n119Brinker-von der Heyde, Claudia222n144Brogan, T. V. F.345n6Bronzino25Brown, Dan3, 14n4Brown, Marshall18n19, 19n23Browning, Robert M.269, 330n61Bryan, Michael95n40Buchner, August128–130, 136n70Buci-Glucksmann, Christine5, 14n5, 16n11, 334n109Buck, August306, 332n84Budde, Bernhard152, 213n36, 214n56, 217n81, 220n102, 224n153Bunia, Remigius115–116, 135n49Burckhardt, Jacob15n6, 83–84, 92n5, 93n17, 97n49Cagnacci, Guido74Calabrese, Omar5, 16n11, 20n30, 92n7Campe, Rüdiger18n20, 132n9Caravaggio (Michelangelo Merisi da Caravaggio)5, 20n29, 25, 62, 74, 77, 87, 90, 95n30, 101, 143, 146–148, 202–203, 287The Calling of St. Matthew203–205, 203, 214n58, 225nn167–168, 229The Conversion of St. Paul on the Way to Damascus62–63, 63, 82, 147–149The Taking of Christ62–63, 64Carracci, Annibale64, 74, 202Polyphemus and Galatea64–68, 65, 70Castelli Borromini, BernardoSan Carlo alle Quattro Fontane33–36, 34, 35, 36Catullus247, 250, 271Cavallino, Bernardo74Cedrenus (George Kedrenos)141, 144–146, 149, 172–173, 177Cesariano, CesarioVitruvian Man27–28, 29, 29, 37Conley, Tom15n6Connors, Joseph93n10, 93n12Copernicus, Nicolaus101Correggio64Corrin, Lisa G.14n2Cortona, Pietro da202Allegory of Divine Providence and Barberini Power65–68, 66Croce, Benedetto21n31Cull, John T.12, 20n30Curtius, Ernst Robert92n3Czapla, Beate.Hintzen, BeateCzapla, Ralf Georg225n175Dach, Simon233, 236D’Anneville, Anne316, 336n122De Ferrari, Giovanni Andrea74De Hooch, Pieter27, 86Courtyard of a House in Delft5, 6, 84–91, 85, 88, 97n60, 98n61Courtyard with an Arbor90–91, 90Deleuze, Gilles5, 15n6, 16n11, 36, 93n11, 300De Man, Paul326n23Derbes, Elizabeth328n50Derrida, Jacques92n7, 115, 230Descartes, René4, 101–102, 103, 118, 132nn3–4, 132n6, 150–153, 212n28, 212n31Desiderio da Settignano44Didi-Huberman, Georges97n60Dientzenhofer, Christoph17n15Dientzenhofer, Kilian Ignaz17n15Dischinger, Gabriele93n15Donatello44Drügh, Heinz J.220n103Drux, Rudolf103, 111, 123, 133n16Du Bellay, Joachim132n8Dutoit, Ulysse225n168Eggers, Werner161, 215n61Eichinger, Ludwig M.332n85El Greco25Elisabeth von der Pfalz (also Elisabeth, Princess Palatine of Bohemia)150Farber, Allen95n38Fässler, Vereni209n6Felßecker, Wolff Eberhard314, 316Fillion, Antoine316, 336n122Fillion, Jean316, 336n122Finckelthaus, Gottfried7“Uber die Hand der Astree”257, 259, 262–263, 264, 267, 269, 270, 271, 272, 274, 279Fleishman, Ian Thomas336n126Fleming, Paul7, 14n5, 19n25, 131, 229, 247, 256, 268, 326n19, 326n29, 341“An Sich”241, 326n23, 330n59“Auff Ihr Abwesen”241–246, 326nn22–28“Der 38. Psalm: Ein Psalm Davids, zum Gedächtnüß”241, 326n22“Wie Er wolle geküsset seyn”247–256, 279, 326–328nn29–41Flemming, Willi (also Willy)161, 194, 214n57, 222n143Foucault, Michel71, 95n33Fra Angelico97n60Fracanzano, Francesco27, 95n40The Drunken Silenus74, 77–83, 78, 80, 96n40, 179, 302Fragonard, Jean-Honoré250Frey, Christiane210–211n12, 218n89, 219n96Fricke, Gerhard161, 214n60Friedman, Edward H.336n128Friedrich, Ursula234–235, 325n8Fröhlich, Harry330n63Gellinek, Janice Little237, 238, 325nn15–16Gersch, Hubert334n107, 334n114, 336n123Ghiberti, LorenzoCain and Abel44–47, 45Giannini, Sebastiano42, 44Giordano, Luca74Giotto58, 94n29Goethe, Johann Wolfgang von103, 106, 124, 134n25, 165, 198, 224n156, 230, 233, 325n1Gottsched, Johann Christoph20n25Grabbe, Christian Dietrich154Gracián, Baltasar21n31Greene, Shannon Keenan299, 304, 333n97, 334n105Greflinger, Georg236Grimm, Jacob and WilhelmDeutsches Wörterbuch221n117, 234–235, 291, 325n4, 325n11, 326n19, 326nn25–26, 327n36, 331n77, 332n81, 341Grimmelshausen, Hans Jakob Christoffel von7, 17n15, 19n25, 131, 229, 333n101Der Abentheurliche Simplicissimus Teutsch7, 20n30, 123, 229, 297–324, 298, 311, 315, 332–336nn84–130Continuatio des abentheurlichen Simplicissimi312–313, 320–321, 323, 332n96Simplicianische Schriften320, 332n96, 333n101, 336n127Gryphius, Andreas7, 19n25, 131, 229, 268, 331n69, 341“Als Er aus Rom geschidn”146, 206–207, 225n175“Auff einen vngeschickten Römer”205–206, 225n174Carolus Stuardus154, 213n41, 214n54Catharina von Georgien15n9, 154, 161, 213n41, 214n54Dissertationes funebres151–152, 195, 212n31“Es ist alles Eitel”223n148, 233, 258, 281–282, 283, 292, 295“Die Hölle”284–287, 293, 294, 331nn74–76Leo Armenius7, 137–226, 229, 232, 281, 331n69, 340“Mitternacht”196, 205, 209n2, 213n35, 281–295, 331–332nn69–83Papinian154, 158, 213n41, 214n54, 215n66“Vber die Gebeine der außgegrabenen Philosetten”258–259, 281, 331n69Guarini, Giovanni Battista327n29Gundolf, Friedrich286–287, 294, 331n76Habersetzer, Karl-Heinz304, 334n106, 336n123Hagedorn, Friedrich von233Halfter, Fritz303, 307–308, 334nn104–105Hallyn, Fernand5, 16n11, 100, 132nn1–2Hammill, Graham L.225n168Hampton, Timothy12, 21n32Harbison, Robert21n33, 93n13Harpham, Geoffrey Galt328n40Harr, Jonathan3, 14n4Harring, Willi211n15Harris, Beth92n9Harsdörffer, Georg Philipp128–130, 136n70, 136n72, 260Härter, Andreas104, 130, 133n22, 135nn56–57, 136n69, 136n76, 136n78Hasty, Will139, 195–196, 209n3, 222n146Hawksmoor, Nicholas17n15Heckman, John306, 308, 334n110Heereboord, Adriaan150Heinsius, Daniel132n8Heisenberg, August211n15Herbert, George343Herder, Johann Gottfried233Heßelmann, Peter332n87Hibbard, Howard50, 55–56, 94n22, 94n27, 214n58Hills, Helen4, 5, 15n7, 16n11Hintzen, Beate326n29Hockney, David92n5Hoffmannswaldau, Christian Hoffmann von7, 19n25, 131, 221n129, 229, 257, 259, 268, 281, 282, 329n59“Auff den Mund”272–275, 330n65“Auff ihre schultern”16n11, 259, 268–272, 274–275, 294, 330nn61–64“Sonnet. Beschreibung vollkommener schönheit”275–280, 330nn66–68Hoffmeister, Gerhart8–9, 11, 18n18, 19n22, 20n27, 257, 328n42Hofmannsthal, Hugo von263Homburg, Ernst Christoph236Honthorst, Gerrit vanThe Denial of St. Peter287, 288Horace109–110, 132n8, 134n36, 318, 322, 336n125Hübscher, Arthur157Humboldt, Wilhelm von134n25Hume, David187Hutton, Charles342, 345n8Ingen, Ferdinand van (also F. J. van)345n7Irwin, David93n16Iskra, Augustinus135n59Jamblichos (also Iamblichus)188Janson, H. W.32, 92n8Janus Dousa (Jan van der Does)247, 327n29Janus Lernutius (Jan Leernout)247Janus Secundus (Jan Everaerts, also Johannes Secundus)247, 327n29Jaumann, Herbert19n22, 21n32Jockisch, Walther284, 331n72Johnson, Christopher D.5, 16n11, 132n3Just, Klaus Günther161, 215n61Kaiser, Gerhard159, 161, 170–171, 200, 210nn10–11, 215nn64–66, 217n80, 218n86, 218n90, 220n103, 224n152, 224n160Kaiser, Volker328n38Kaminski, Nicola102, 105–109, 132n7, 134n23, 134nn26–27, 135n67, 220n103, 220n105, 221n126, 222n141, 224n152Kemper, Hans-Georg327n29Kepler, Johannes101, 132n2Knowles, Marika97n60Koestler, Arthur132n2Koschorke, Albrecht213nn36–37, 213n53, 214n59, 216n68Kuhlmann, Quirinus286Kühlmann, Wilhelm328n41Lahiji, Nadir5, 16n10Laugier de Porchères, Honorat (also Honorat de Porchères Laugier)259–261Lavin, Irving14n1, 21n32, 65, 95n32Leo I (pope; also Saint Leo the Great)47, 94n18Leonardo da VinciThe Virgin of the Rocks79, 81, 82Vitruvian Man27–28, 28, 29, 37Lessing, Gotthold Ephraim96n48, 105, 180Levy, Evonne97n49Liberi, Pietro74Lohenstein, Daniel Casper von19–20n25, 131, 158, 221n129, 229–230Sophonisbe20n25, 213n41, 230–232, 325nn2–3, 325n5Lohse, Nikolaus288–289, 331n78Lucian336n125Lunding, Erik161, 214n60Luther, Martin108, 150, 161, 184, 205–206, 210n12, 225n171, 333n99Maché, Ulrich265, 326n27, 328n51, 328–329nn54–55Machiavelli, Niccolò215n66, 219n102Maderno, CarloHelicoidal Staircase, Barberini Palace, Rome41–42, 43Mahlmann-Bauer, Barbara134n26, 326n23, 335n115Maiorino, Giancarlo3, 5, 11, 14n1, 16n11, 20n28, 94n21Maravall, José Antonio5, 16n11, 113, 135n42Marino, Giambattista268, 329n59Martin, Joan C.330n65Martin, John Rupert93n17, 94n18Mascarino (Ottaviano Nonni)41Mawick, Walter161, 215n61Meid, Volker265, 310, 326n27, 328n51, 328n54, 335n116, 335n120Ménage, Gilles12, 21n32Menhennet, Alan299–300, 301, 308, 333n98Michelangelo (Michelangelo Buonarroti)44, 95n39, 148A Children’s Bacchanal75–76, 76, 77, 95n39David47–50, 48, 94n20, 124Mitchell, Mike17n13Molinari, Giovanni Battista74Mönch, Walter331n76Montaigne, Michel de19n25, 138, 209n1, 324, 336n130Moraña, Mabel18n21Mourey, Marie-Thérèse225n171Nagel, Barbara Natalie180–187, 220nn108–109, 221n117Newman, Jane O.15n9, 16n10, 102, 122, 132n12, 325n11Newton, Sir Isaac4Niefanger, Dirk20n27, 215n68, 219n97, 220n103Nietzsche, Friedrich4, 15n6, 96n48, 100, 132n1, 187, 197, 328n48Noack, Lothar330n68Nuvolone, Lorenzo42Ono, Ichiro18n21Opitz, Martin7, 19n25, 20n27, 101, 109, 229, 257–258, 268, 281, 286, 341, 345nn7–8“Ach Liebste / laß uns eilen”233–241, 244, 257, 259, 325–326nn6–21Buch von der Deutschen Poeterey7, 8, 11, 25, 99–136, 139, 140–141, 145, 149, 150, 178, 209n4, 229, 233, 237, 248, 256, 259, 266, 284, 339, 340“Diß Ort mit Bäumen gantz umbgeben”340, 345n4“Echo oder Wiederschall”118–119, 337–346“Sonnet über die augen der Astree”123, 135n66, 233, 257, 259–279, 328nn42–50, 329n58“Uber deß berühmbten Mahlers Herrn Bartholomei Strobels Kunstbuch”25, 92n1“Vom Abwesen seiner Liebsten”242Paas, John Roger302, 332n95Panadero, Paul Francis5, 16n11Panofsky, Erwin12–13, 20n31, 21n32, 50, 92n4, 94n22Paravicino (also Paravicini, Parravicini), Ottavio204, 225n168Parente, James A.223n149Parmigianino (Francesco Mazzola)Madonna of the Long Neck25, 27Pascal, Blaise19n25Paul V (pope; Camillo Borghese)148Peirce, Charles Sanders123Penkert, Sibylle334n110Pericolo, Lorenzo95n35Perrine, Laurence345n6Petrarch239–240, 257–258, 260–261, 268, 269, 275–276, 278Plard, Henri161–162, 215n61, 215nn64–66Poet’s Dream Realized, A (Anonymous)276–278, 277Poussin, Nicolas74Powell, Hugh150, 212n27Pozzo, Andrea202Apotheosis of St. Ignatius65–68, 67Procaccini, Camillo74Ptolemy101Puttfarken, Thomas204, 225n168Pyritz, Hans247, 248, 327n29Quintilian132n8RaphaelCanigiani Holy Family82Madonna with the Fish79, 81, 82The School of Athens60–63, 61, 89Raspe, Martin93n14Rembrandt86, 97n56, 205Richter, Gerhard24, 25, 92n2Rickes, Joachim247, 327n29, 328n39Rilke, Rainer Maria263, 326n23Robbins, Jeremy10, 19n24Robert, Jörg103, 133n15Robertson, Ritchie17n13Ronsard, Pierre de102, 120, 121, 122, 132n8Rosenberger, Sebastian333n100Rossetti, Dante Gabriel284Roston, Murray11, 20n26Rotermund, Erwin261, 328n49, 329n57Rötzer, Hans Gerd9, 19n22Rubens, Peter Paul5, 27, 74, 86, 90, 96n45, 202The Apotheosis of Henry IV and Proclamation of the Regency of Marie de’ Medici61–62, 62, 106The Drunken Silenus74–77, 75, 85–86, 95–96nn39–41, 96nn43–46, 302The Elevation of the Cross25, 26The Meeting of Abraham and Melchizedek68–70, 70, 179Venus and Adonis250, 251, 256Rubensohn, Max345n3Rühle, Günther161, 215n61Rusterholz, Peter143, 145, 200, 209n9, 212n17, 215n67, 219n98, 221n128, 221n130, 222n131Sacchi, Andrea74Salmasius, Claudius (Claude Saumaise)150Sannazaro, Jacopo135n53Sansovino, Jacopo d’Antonio95n39Saraceni, Carlo74Scaliger, Julius Caesar (Giulio Bordon)11, 102, 111, 117–118, 120, 122, 132nn8–9, 135nn53–54Schade, Richard E.332n96, 333n101Schäfer, Walter Ernst323–324, 333n100, 334n103Schäublin, Peter217n79, 222n141Scheffler, Johannes.Angelus SilesiusSchielein, Chrystèle328n52Schings, Hans-Jürgen151, 212n29, 212n31, 212nn33–34Schlegel, Wilhelm145Schöffler, Herbert150–151, 212n27, 212nn29–30Schönborner, Georg162Schöne, Albrecht157–158, 213n49, 213n53, 214n57, 216n69, 222n135, 297, 306, 332n84Schoolfield, George C.284, 287, 289–294, 331n72, 332n80Schulze, Sebastian339, 345nn1–2, 345n4Segebrecht, Wulf234–235, 237, 239, 325n7Seiter, Daniel74Selzer, Michael92n9Seneca209n8Serlio, Sebastiano29, 92n7Plan for a Temple31Plan of Bramante’s Dome30Shakespeare, William19n25, 274Sidney, Sir Philip102, 120, 122, 132n8Simons, Joseph (Emmanuel Lobb, also Joseph Simeon)145–146, 149, 173, 200, 212n16, 212n18, 212n21Sittig, Claudius361Skrine, Peter205, 225n173, 225n175Solbach, Andreas219n102Sophocles145, 152, 209n8Sorel, Charles276South, M. S.149, 173, 187, 198, 200, 212n16, 212n21, 216n70, 217n80, 218n92, 219n94, 219n101, 221n127, 222n147, 223n151, 224n155, 225n171Spahr, Blake Lee162, 165, 215n66, 223n149Sperberg-McQueen, Marian R.327n31Spicer, Joaneath14n2Stachel, Paul161, 214n61Stackhouse, Janifer Gerl213n44Steinberg, Hans157Steinhagen, Harald102, 132n11, 145, 149–150, 153, 171, 175, 199–200, 211n15, 212n23, 217n78, 218n87, 218n91, 219n99, 220n106, 222n144, 224n156, 224nn164–165, 225n171Stieler, Kaspar235Stoichita, Victor I.73–74, 95n35, 95n37Stosch, Baltzer Siegmund von150, 212n30Strabo121, 132n8Swift, Jonathan343Swinburne, Algernon Charles284Szondi, Peter141–142, 161, 164–165, 209n7, 210n10, 216n72, 218n91, 223n148, 223n151, 224n156Szurawitzki, Michael215n66Szyrocki, Marian136n73, 139, 140, 153, 170–171, 209n1, 215n65, 217n80, 221n129, 268, 279Tacitus121Teresa of Ávila, Saint245–246, 326n28Till, Dietmar346n11Titian95n39Trappen, Stefan132n9Treuer, Gotthilf129Trunz, Erich260–261, 328n45, 328n47Underwood, J. A.17n13Unger, Thorsten251–252, 327n34, 328n41Vanbrugh, Sir John17n15Vasari, Giorgio47, 94n19Velázquez, Diego27, 74, 95n37Las Meninas71–74, 71, 87, 95n34, 95nn37–38, 179, 303Self-Portrait72, 95n34Virgil121Vitruvius27, 92n6Vogl, Joseph210n12Wade, Mara R.332n88Weber, Samuel16n10Wellek, René17n17Wesche, Jörg20n27, 103, 114–116, 133n14Wiedemann, Conrad103, 133nn17–18, 149–150, 217n80Winckelmann, Johann Joachim12, 20n25, 20n29, 21n32, 47, 93n16Witkowski, Georg345n5Wittkower, Rudolf50–51, 55, 94nn22–23, 94n25Wölfflin, Heinrich4, 8–10, 11, 15n6, 17nn16–17, 18n19, 19n23, 50, 84, 87, 92n4, 97n52Wren, Sir Christopher17n15Yarbro-Bejarano, Yvonne331n72Zesen, Philipp von7, 19n25, 229, 268, 281, 328n52, 329n58Adriatische Rosemund264, 265, 329n58“Auf di Augen seiner Liben”257, 259, 264–268, 269–271, 272, 279, 282, 294, 328–329nn51–58“Dactylisch Sonnet an den Edlen und Weltberühmten Herrn August Buchnern”284, 331n71Deütscher Helicon284, 343, 346n10Das Hochdeutsche Helikonische Rosentahl265, 328n52“Ein Jambisch Echonisch Sonnet”339, 342–343, 346nn10–11Zincgref, Julius Wilhelm118Zonaras, Joannes141, 144–145, 149, 172–173, 177Zucker, Steven92n9

Baroque

Figures of Excess in Seventeenth-Century European Art and German Literature